SCHOOL OF DELIVERANCE

InHOUD

“De mensen die het geloven, zullen de volgende wonderen doen: ze zullen namens Mij duivelse geesten uit mensen wegjagen, ze zullen in nieuwe talen spreken, ze zullen slangen oppakken, en zelfs als ze iets dodelijks drinken zal dat hun geen kwaad doen. En als ze zieke mensen de handen opleggen, zullen die mensen gezond worden.”
(Marcus 16:17 en 18).

Jezus stuurde Zijn discipelen uit om het Evangelie te prediken en gaf hen speciale instructie en toerusting om in actie te komen tegen het werk van demonen. Jezus kwam Zelf tijdens Zijn leven op aarde ook in actie tegen het rijk van de duisternis. “Als dat vandaag niet meer het geval is”, vroeg Derek Prince zich af, “wie is er dan veranderd? Jezus? De demonen? De Kerk?” Het antwoord laat zich raden: de Kerk is zich lang niet altijd (voldoende) bewust van het rijk van de duisternis.

Op dit moment zien we daar gelukkig een kentering in. Ook de ‘School of Deliverance’ wil daar een bijdrage aan leveren, zodat we ons als christen meer bewust zijn van de bevrijdingskracht van de Here Jezus Christus.

OPBOUW

De volgende onderwerpen komen in deze school langs: Wie is de duivel / satan? Wat leert de Bijbel over demonische invloed? Wat zijn demonen? Hoe ziet Gods rijk eruit? En het rijk van satan? Hoe krijgen demonen toegang tot het leven van een mens? Hebben christenen bevrijding nodig? Wat betekent dat we in Christus meer dan overwinnaars zijn? Hoe ga je om met problemen waar je maar niet van afkomt? Zou dat het werk van demonen kunnen zijn? Of heeft te maken met een emotionele verwonding, waar genezing van God voor nodig is? Wat moet je doen als je dit ziet in levens van anderen en hen wilt helpen?

Inspirerende sprekers zullen je meenemen in dit vaak onbekende terrein waar Gods Woord ons veel over heeft te vertellen. Dat doen we door het volgen van lessen, door het opdoen en delen van ervaringen. De toerusters zijn: Gerard de Groot, Sitih Breeman-van Hove, Agnes Veling, Daniel Pasterkamp en Cor en Marleen van Dam.”

Cor en Marleen van Dam

Leiders School of Deliverance

Daniel Pasterkamp

Voorganger Europoort

DATA 2024 – 2025

14 sept
12 okt
9 nov
14 dec
11 jan
8 feb
8 mrt
12 apr
10 mei
14 juni

Leiding

De ‘School of Deliverance’ wordt geleid door Cor & Marleen van Dam en Sitih Breeman-van Hove. Sitih geeft leiding aan het bevrijdingspastoraat in Europoort International Church in Rotterdam. Cor & Marleen zijn een oudstenechtpaar binnen deze gemeente.

Meld je aan voor 2024-2025

Vul direct een aanmeldformulier in.

Contact opnemen