SCHOOL OF DELIVERANCE

InHOUD

“De mensen die het geloven, zullen de volgende wonderen doen: ze zullen namens Mij duivelse geesten uit mensen wegjagen, ze zullen in nieuwe talen spreken, ze zullen slangen oppakken, en zelfs als ze iets dodelijks drinken zal dat hun geen kwaad doen. En als ze zieke mensen de handen opleggen, zullen die mensen gezond worden.”
(Marcus 16:17 en 18).

Jezus stuurde Zijn discipelen uit om het Evangelie te prediken en gaf hen speciale instructie en toerusting om in actie te komen tegen het werk van demonen. Jezus kwam Zelf tijdens Zijn leven op aarde ook in actie tegen het rijk van de duisternis. “Als dat vandaag niet meer het geval is”, vroeg Derek Prince zich af, “wie is er dan veranderd? Jezus? De demonen? De Kerk?” Het antwoord laat zich raden: de Kerk is zich lang niet altijd (voldoende) bewust van het rijk van de duisternis.

Op dit moment zien we daar gelukkig een kentering in. Ook de ‘School of Deliverance’ wil daar een bijdrage aan leveren, zodat we ons als christen meer bewust zijn van de bevrijdingskracht van de Here Jezus Christus.

OPBOUW

De volgende onderwerpen komen in deze school langs: Hoe ziet het rijk van God eruit? En het rijk van satan? Wat zijn demonen? Hoe krijgen ze toegang tot een mensenleven? Hebben christenen bevrijding van demonen nodig? Hoe ga je om met problemen waar je maar niet van afkomt? Zou dat het werk van demonen kunnen zijn? Of heeft te maken met een emotionele verwonding, waar genezing van God voor nodig is? Wat moet je doen als je dit ziet in levens van anderen en hen wilt helpen?

Inspirerende sprekers, die op het terrein van bevrijding hun sporen hebben verdiend, zullen je meenemen in dit vaak onbekende terrein waar Gods Woord ons veel over heeft te vertellen. Dat doen we door het volgen van lessen, door het opdoen en delen van ervaringen. De toerusters zijn: Jan Sjoerd Pasterkamp, Gerard de Groot, Willy van Iersel, Cees van Dam en Cor en Marleen van Dam.

Jan Sjoerd Pasterkamp

Oprichter school

Daniel Pasterkamp

Voorganger Europoort

Ruben de Jong

Schoolleider

DATA 2020 – 2021

12 september 2020
10 oktober 2020
7 november 2020
12 december 2020
9 januari 2021
6 februari 2021
6 maart 2021
3 april 2021
8 mei 2021
12 juni 2021 (+ afsluitavond)

Leiding

De ‘School of Deliverance’ wordt geleid door Cor & Marleen van Dam en Sitih Breeman-van Hove. Sitih geeft leiding aan het bevrijdingspastoraat in Europoort International Church in Rotterdam. Cor & Marleen zijn een oudstenechtpaar binnen deze gemeente.

Aanmelden voor deze parttime training?

Vul direct een aanmeldformulier in.

Contact opnemen