MISSIE EN VISIE

VISIE

Kingdom Life College is onderdeel van Europoort International Church. Als kerk hebben we een visie voor een fulltime en parttime Bijbelschool. Een Bijbelschool die sterke en gezonde leiders voortbrengt die op hun beurt sterke en gezonde kerken zullen bouwen.

Onze kernwaarden zijn:
– De God van Geest en Waarheid
– Een identiteit uit God
– Het besef dat je gemaakt bent om te vermenigvuldigen

 

MISSIE

” Kingdom Life College wil dat elke student zich als discipel van Jezus Christus thuis voelt binnen Gods familie. Het is ons verlangen dat iedere student bewust, doorleefd en proactief het koninkrijk van God uit zal leven, om zo, met een gevormd karakter en getrainde vaardigheden, maximale invloed te hebben in de kerk en de maatschappij. ”

Jan Sjoerd Pasterkamp † 2020

Oprichter school

Jan Sjoerd Pasterkamp is de oprichter van Kingdom Life College. Hij was vele jaren actief op het zendingsveld en is velen in Nederland tot zegen geweest. Samen met voormalig voorganger van Europoort International church Daniel Renger, richtte hij Kingdom Life College op.

Daniël Pasterkamp

Voorganger Europoort International Church

Kingdom Life College is onderdeel van Europoort International Church, een bruisende kerk in hartje Rotterdam, met naast Nederlandstalige, ook Engelstalige diensten. Daniel is als voorganger van de Europoort eindverantwoordelijk voor Kingdom Life College.

Iwan en Rebekka Sahertian

School of Worship

Iwan en Rebekka Sahertian zijn als echtpaar binnen Nederland werkzaam als aanbiddingsleiders en bandcoaches. Zij hebben hart voor jonge mensen die aan het begin van hun leven en bediening met God staan.  ‘We geloven in training en het voorbeeld dat Jezus daarin gaf: if you want to bless the many, invest in the few!’

Hoofd

God bepaalt onze identiteit als mensen. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters (openbaring 1:6) en heeft door het werk van Jezus eenieder in die positie hersteld die Hem als Heer belijdt. We mogen voortdurend ons denken aanpassen aan de identiteit die God ons heeft toebedeeld. In de lessen bij Kingdom Life College wordt er ruime aandacht gegeven aan het opdoen van kennis, zoals in het Tyndale programma maar ook in het hoofdprogramma en de keuze tracks! Want vanuit deze kennis kunnen wij onze positie steeds beter innemen.

Missiereizen icon

Hart

God is op zoek naar ons hart! We dienen een levende God en zijn onderdeel van een hemels Koninkrijk. Een levende relatie met Hem opbouwen en onderhouden is één van de belangrijkste dingen in het beleven van ons geloof. Zijn aanwezigheid en Zijn spreken willen we najagen. We willen Hem de eer geven in alles wat we doen, Hij is de Koning die we aanbidden. We verwachten waarheid vanuit Gods Woord, Zijn handelen en Zijn Geest. Samen praten, bidden en reflecteren is belangrijk om uiting te geven aan dat wat in ons leeft.

Handen

Jezus heeft al Zijn volgelingen geroepen, om alle volken tot discipelen van Hem te maken. Daarom willen we veel ruimte geven aan het praktisch toepassen, zodat je kan uitdelen van hetgeen wat jij hebt ontvangen. Elke week gaan we op outreach en zijn we betrokken bij verschillende locaties in de buurt zoals de voedselbank of het Leger des Heils. Elk jaar gaan we met alle studenten en meerdere coaches 2 weken op missiereis naar het buitenland. Ook zijn er momenten conferenties of kerkdiensten mee te draaien in verschillende taken zoals ministry, kinderwerk of het delen van jouw getuigenis!