Hoofdprogramma

De fulltime leiderschapstraining van Kingdom Life College duurt twee jaar en bestaat uit een hoofdprogramma met een keuze-track.

Het hoofdprogramma van Kingdom Life College vormt jou tot een sterke christen en een stabiele leider, met een stevig fundament vanuit het Woord van God.

Jouw groei staat binnen Kingdom Life College centraal. Je zult Gods Woord induiken en het tot je gaan nemen. Je zult leren van inspirerende leiders en toerusters, maar we zullen je ook uitdagen in de praktijk. Hierbij kun je denken aan de leiderschapstrainingsweek in de Ardennen, verschillende evenementen en diensten waar we aan mee werken, het optrekken met een buddy gedurende het jaar en natuurlijk de missiereis waarbij je uitgedaagd wordt om in het buitenland de handen en voeten te zijn van de God die in je woont! Gedurende het jaar zul je tijdens de outreaches zieken de handen op leggen, liefde uitdelen aan mensen in nood en gesprekken aangaan met willekeurige mensen op de Rotterdamse straat! En dat alles, zodat jij meer een meer mag gaan uitleven wat God in je gelegd heeft!

Jaar 1 - Waar ben je?

Maar God, de Heer, riep de mens: ‘Waar ben je?’ – Genesis 3:9

Met deze woorden spreekt de Vader Adam aan. Hij weet waar Adam is, maar wil dat van hemzelf horen en hem ontmoeten op een dieper niveau. Dat typeert ook Gods drijfveer. Jezus kwam naar de aarde om ons opnieuw, op een dieper niveau met Hem te brengen. Hij is Wijsheid, maar Hij stelt jou de vraag waar jij bent; zodat Hij je daar vanuit mee kan nemen naar het hart van de Vader.

Binnen Kingdom Life College zijn we er op gebrand om jou in het eerste jaar op hoofd-, hart- en handenniveau te brengen naar een ontmoeting met God. We willen jou, door middel van een gevarieerd lesprogramma, inspireren, motiveren en activeren. Ons doel is dat jij een sterke persoonlijke basis ontwikkelt, zodat je het Koninkrijk van Jezus bewust, doorleeft en proactief uit kunt leven. Het woord van God vormt hierbij de basis. Wij stellen ons bij dit alles afhankelijk op voor het werk van de Heilige Geest, die door Jezus aan ons belooft is en die bij ons is. Het doel is dat jij een sterke persoonlijke basis ontwikkelt zodat jij het koninkrijk van God bewustdoorleefd en proactief uit kan leven op welke plek je ook bent.

Door de praktische oefening tijdens de les werd me duidelijk hoe makkelijk het kan zijn om Gods stem te verstaan. Hier wil ik echt in blijven groeien!”  – Nienke (eerstejaars student 2015) –

Jaar 2 - Hoed de kudde

Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.
– 1 Petrus 5:2

Over welke kudde ben jij gesteld? Jezus Christus vraagt Zijn discipelen om te bidden voor arbeiders. Mensen die bereid zijn om hun positie in te nemen in Zijn Koninkrijk en daarmee in de maatschappij. Verantwoordelijkheid willen nemen en leiderschap zijn daarin cruciaal. God heeft jou specifieke talenten en gaven gegeven om dat op jouw manier in te vullen.

Jaar 2 van Kingdom Life College heeft als doel om jou te leren als leider te denken, leiderschap te ervaren en als leider te functioneren op de plek waar God jou heeft gesteld en zal stellen. Inspirerende leiders nemen je mee in hun ervaring, leren je  de waarheid over leiderschap in Gods Woord en zij zullen je aanmoedigen in praktijksituaties.

Je leert anderen te coachen, staat regelmatig voor de groep en wordt zeer uitgedaagd tijdens de ‘beruchte’ KLC Leiderschapsweek in de Ardennen. Ook je persoonlijke relatie met God ontwikkelt verder in jaar 2. Je zal wijzer, vaardiger en bemoedigd worden door wat Gods Geest in je leven doet als de verantwoordelijkheid toeneemt.


‘’Kingdom Life College heeft me aangemoedigd en handvatten gegeven om zelf actief te bouwen aan het Koninkrijk. Samen met andere (oud) bijbelschool studenten hebben we Stichting We Move opgericht en houden we wekelijkse samenkomsten.’’
– Maurits Amoureus (2e jaars student 2019)

“Doordat ik twee jaar lang Kingdom Life College heb gevolgd ben ik zo getraind, uitgedaagd en gegroeid! Niet alleen in mijn persoonlijk leven, maar ook als leider. Al die tools kan ik nu goed gebruiken in zowel mijn eigen bedrijf als in de kerk waar ik parttime werkzaam ben.”
– Chrissy-anne Lammers (2e jaars student 2015)

Tyndale lessen

Tijdens de Tyndale lessen ga je de diepte van het Woord ontdekken. Het programma betreft de vakken: Oude Testament, Nieuwe Testament, Overzicht Kerkgeschiedenis, Overzicht Doctrines en Bijbelstudie methoden. Deze vakken worden verzorgt door Tyndale Theological Seminary. De lessen die op Kingdom Life College worden gegeven zullen zowel in het Nederlands als in het Engels zijn, waarbij de bijbehorende boeken, powerpoints en toetsen in het Nederlands zullen zijn. Doordat Tyndale een geaccrediteerd opleidingsinstituut is, kun je voor de Logos lessen binnen Kingdom Life College officiële CTS studiepunten halen, die ook geldig zijn bij een eventuele vervolgstudie. Het volledige Logos programma duurt twee jaar en vindt plaats op maandagochtenden van 8.30 uur tot 12.45 uur.

Tracks

Het hoofdprogramma beslaat vier dagdelen per week. Hiernaast volg je een keuze track van twee dagdelen: ‘Worship Track’ of ‘Mission & Ministry Track’

Tijdens de keuze track besteed je veel tijd aan de praktijk door middel van opdrachten en projecten. Hierdoor kun je het geleerde uit het hoofdprogramma gelijk oefenen en toepassen.

Worship

“God zoekt ware aanbidders die muziek maken, geen muzikanten die aanbidden!” – Iwan Sahertian –

Bij de Worship track van Kingdom Life College willen we jou opleiden tot een ware aanbidder met leiderschapscapaciteiten. Tijdens het eerste jaar word je toegerust om een betere muzikant of vocalist te worden, tevens leer je je eigen liederen te schrijven. We duiken samen Gods woord in en ontdekken hoe God muziek en aanbidding heeft bedoeld.
In het tweede jaar groei je door tot een zeer bekwame muzikant of vocalist die zich ontwikkelt tot muziek-gerelateerde leiderschapsposities: band-, Worship of aanbiddingsleider.
Als leiderschapsproject organiseer je als tweedejaars student jouw eigen eindconcert.

 Naast een belangrijke focus op jouw leven met God in je muzikale carrière, wordt er in beide jaren veel tijd besteed aan muziektheorie, solfège en practicum-opdrachten. Dit alles onder begeleiding van Iwan en Rebekka Sahertian en andere professionals uit de praktijk.
Voor deze specialisatie wordt een bepaald niveau vereist en de toelating gebeurt door middel van audities.

Wist je dat je na twee jaar KLC met Worship Track qua muziektheorie en vaardigheden het niveau hebt behaald om serieus auditie te doen bij het conservatorium?

Mission & Ministry

Jezus Christus zelf roept ons op om discipelen te maken van alle natiën! Binnen deze grote opdracht zijn gepassioneerde en getrainde leiders nodig die vol van wijsheid, barmhartigheid, liefde en Gods Heilige Geest, moedig Zijn Koninkrijk zien komen hier op aarde zoals in de Hemel.

Ervaren mannen en vrouwen van God laten je kennis maken met zowel de bediening binnen de kerk als de verschillende invloedsgebieden in de Westerse maatschappij: religie, familie, onderwijs, overheid, media, kunst en cultuur en bedrijfsleven. Door onderwijs en training rusten deze inspirerende voorbeelden jou toe om op jouw manier, met jouw specifieke God-gegeven talenten, Zijn licht te doen schijnen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de groei van Gods koninkrijk wereldwijd met onderwijs over evangelisatie, zending, onbereikte bevolkingsgroepen en wereldreligies. Ongeacht of jij je geroepen voelt tot leiderschap binnen de kerk of in de maatschappij, hier in Nederland of juist voor een nog onbereikte bevolkingsgroep; Mission & Ministry is voor jou!

Wist je dat vele studenten van de Bijbelschool, na de trainingsjaren, doorstromen in leidinggevende posities binnen de kerk en in de maatschappij?