klik hier voor parttime
Wie zijn wij?

Kingdom Life College is een fulltime of parttime Bijbelschool in Rotterdam die jou lanceert om Gods Koninkrijk bewust, doorleefd en proactief uit te leven. Of dat nu binnen de kerk, op het zendingsveld of midden in de maatschappij is. Je krijgt onderwijs van vele toerusters die bouwen aan bedieningen in binnen- en buitenland.  Bij de fulltime school volg je naast het hoofdprogramma van drie dagen ook de Worshiptrack of Mission & Ministry track.

Team

HET TEAM DAT HET HELE JAAR VOOR JOU KLAAT STAAT

Oorsprong

HET HARTSVERLANGEN VAN DE SCHOOL

Ieder mens is geroepen tot een Kingdom Life! Toen God de mens schiep, bekleedde Hij hen met Zijn heerlijkheid. God omringde hen met glorie, glans en majesteit. Dit ging verloren toen de mens zondigde. In Johannes 17 spreekt Jezus erover dat Hij deze heerlijkheid aan ons teruggeeft:

“En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.” (HSV 2010)

 

Kingdom Life College maakt deel uit van Evangelisch Centrum Europoort. Naast Kingdom Life College is er een gevarieerd aanbod aan cursussen en trainingen. Naast de fulltime school biedt Kingdom Life College ook partttime trainingen aan. In samenwerking met Tyndale Instute bieden we op maandagochtend de LOGOS track aan. Met onderwijs over het Oude en Nieuwe Testament, maar ook zaken als Kerkgeschiedenis. Daarnaast zijn er de trainingen op zaterdag (eens in de maand). Met in seizoen 2018-2019 de volgende tracks:
de 'School of Leadership', toegespitst op leiders, oudsten en voorgangers in gemeenten; de 'School of the Profetic' en de 'School of Worship'. Neem een kijkje op de site van Kingdom Life Partime.

Oprichter

JAN SJOERD PASTERKAMP

RUBEN DE JONG

schoolleider

Jan Sjoerd Pasterkamp is de droomgever van Kingdom Life College. Hij is vele jaren actief geweest op het zendingsveld en voor velen in Nederland tot zegen. Samen met voormalig voorganger van EC Europoort Daniel Renger richtte hij Kingdom Life College op.

 Ruben de Jong is oudste binnen EC Europoort en samen met het team dagelijks verantwoordelijk voor Kingdom Life College. We geloven in training en het voorbeeld wat Jezus daarin gaf: if you want to bless the many, invest in the few!

Voorganger EC Europoort

DANIEL PASTERKAMP

Kingdom Life College is onderdeel van Evangelisch Centrum Europoort, een bruisende kerk in hartje Rotterdam met naast Nederlandstalige ook Engelstalige diensten. Daniel is als voorganger van de Europoort eindverantwoordelijk voor Kingdom Life College.

Jan

Sjoerd

Ruben

Daniel

INFORMATIE

Over de komende open dagen, Nieuws over de school en de verschillende Track's.

Vraag ook een vrijblijvend informatie pakket aan door het contactformulier in te vullen!

 @kingdomlifecollege INSTAGRAM Sinds het begin van dit jaar zijn we ook te vinden op Instagram!
TOERUSTERS

DE VIJFVOUDIGE BEDIENING

STAAT TOT JE DIENST

PROGRAMMAONDERDELEN

FUlltime training

FULLTIME HOOFDPROGRAMMA

TRACKS

De fulltime leiderschapstraining van Kingdom Life College duurt twee jaar en bestaat uit een hoofdprogramma met een keuze-track.

 

Het hoofdprogramma van Kingdom Life College vormt jou tot een sterke christen en stabiele leider, met een stevig fundament vanuit het Woord van God.

 

In het eerste jaar is veel aandacht voor jouw persoonlijke wandel met God, karaktervorming en de dagelijkse praktijk van leven in Gods Koninkrijk. Maar ook de realiteit van een bovennatuurlijke God die invloed heeft op jouw leven en door jouw heen!

 

Door de praktische oefening tijdens de les werd me duidelijk hoe makkelijk het kan zijn om Gods stem te verstaan. Hier wil ik echt in blijven groeien!”  - Nienke (eerstejaars student 2015) -

 

Het tweede jaar richt zich op jouw leiderschapsontwikkeling. Door onderwijs vanuit Gods Woord én de praktijkervaring van andere leiders zullen jouw kennis en vaardigheden toenemen zodat jij groeit in het uitleven hiervan!

 

“De lessen over het karakter van een leider, leiderschapsstijlen en de invloed die  leiders hebben op een groep hebben mij echt de ogen geopend zodat ik in de praktijk beter in staat ben om juist te handelen en reageren als leider.”   - Simone (tweedejaarsstudent 2016) -

 

Jouw groei staat binnen Kingdom Life College centraal. Je zult Gods Woord induiken en tot je gaan nemen, leren van inspirerende leiders en toerusters maar we zullen je ook uitdagen in de praktijk. Wat te denken van de leiderschapstrainingsweek in de Ardennen? Het optrekken met een buddy gedurende het jaar, om discipelschap in de praktijk te brengen? En natuurlijk de missiereis waarbij je uitgedaagd wordt om in het buitenland de handen en voeten te zijn van de God die in je woont! Je zult zieken de handen op leggen, liefde uitdelen aan mensen in nood en gesprekken aangaan met willekeurige mensen op de Rotterdamse staat! En dat alles, opdat jij meer een meer mag gaan uitleven wat God in je gelegd heeft!

Het hoofdprogramma beslaat vier dagdelen week. Hiernaast volg je een keuze track van twee dagdelen. Dit jaar: ‘Worship Track’ of ‘Mission & Ministry Track’

 

Tijdens de keuze track besteed je veel tijd aan praktijk door middel van opdrachten en projecten. Hierdoor kun je het geleerde uit het hoofdprogramma gelijk oefenen en toepassen.

 

“God zoekt ware aanbidders die muziek maken, geen muzikanten die aanbidden!”

- Iwan Sahertian -

 

Bij de Worshiptrack van Kingdom Life College willen we jou opleiden tot zo'n ware aanbidder met leiderschapscapaciteiten. Tijdens het eerste jaar wordt je toegerust om een betere muzikant of vocalist te worden. In het tweede jaar groei je door tot zeer bekwame muzikant of vocalist die zich ontwikkelt tot muziek-gerelateerde leiderschapsposities: band-, worship of aanbiddingsleider. Als leiderschapsproject organiseer je als tweedejaars student een eigen eindconcert.

 

Naast een belangrijke focus op jouw leven met God in je muzikale carrière, wordt er in beide jaren veel tijd besteed aan muziektheorie en practicum-opdrachten.  Dit alles onder begeleiding van Iwan en Rebekka Sahertian en andere professionals uit de praktijk. Voor deze specialisatie wordt een bepaald niveau verreist en toelating gebeurt door middel van audities.

 

Wist je dat je na twee jaar KLC met Worship Track qua muziektheorie en vaardigheden het niveau hebt behaald om serieus auditie te doen bij het conservatorium?

Jezus Christus zelf roept ons op om discipelen te maken van alle natiën! Binnen deze grote opdracht zijn gepassioneerde en getrainde leiders nodig die vol van wijsheid, barmhartigheid, liefde en Gods Heilige Geest, moedig Zijn Koninkrijk zien komen hier op aarde zoals in de Hemel.

 

Ervaren mannen en vrouwen van God laten je kennis maken met zowel de bediening binnen de kerk als de verschillende invloeds-gebieden in de Westerse maatschappij: religie, familie, onderwijs, overheid, media, kunst&cultuur en bedrijfsleven. Door onderwijs en training rusten deze inspirerende voorbeelden jou toe om op jouw manier, met jouw specifieke God-gegeven talenten, Zijn licht te doen schijnen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de groei van Gods koninkrijk wereldwijd met onderwijs over evangelisatie, zending, onbereikte bevolkingsgroepen en wereldreligies. Ongeacht of jij geroepen voelt tot leiderschap binnen de kerk of  in de maatschappij, hier in Nederland of juist voor een nog onbereikte bevolkingsgroep, Mission & Ministry is voor jou!

 

Wist je dat vele studenten van de Bijbelschool na de trainingsjaren doorstromen in leidinggevende posities binnen kerk en in de maatschappij?

WORSHIP

MISSION & MINISTRY

OPPORTUNITIES TO GROW

GA HEEN EN MAAK ALLE VOLKEN TOT MIJN DISCIPELEN

missiereizen

MISSIEREIZEN

Een keer per jaar, rond april/mei, gaan we met alle studenten en meerdere coaches op reis naar het buitenland. Doel is om uit te delen wat jij in de maanden daarvoor ontvangen hebt. Levensveranderend, onvergetelijk en verdiepend.

zending

OUTREACHES

Gods Koninkrijk wordt verspreid door uit te delen, daarom gaan we minstens eens per maand met zijn allen de straat op. We laten mensen op straat de liefde van Jezus zien door gebed, tijd en aandacht. Verwacht wonderen, bekeringen en groei in vrijmoedigheid.

zendingsvoorbereiding

PROJECTEN

De projecten van Kingdom Life College zijn een mooie kans om ervaring op te doen. De eerstejaars werken eens per maand mee aan projecten die de lokale bevolking ondersteunen. Gedurende het jaar werken de tweedejaars aan door hen zelf opgezette leiderschapsprojecten.

ministry

MINISTRY

Praktisch toepassen wat je in de lessen leert, doe je wanneer je ministry mag doen: bidden voor mensen. Dat kan tijdens de missiereis en bij de outreaches. Daarnaast zijn er door het jaar heen meerdere kansen om bij conferenties en evenementen mee te draaien in de nazorg.

FULLTIME

MISSION & MINISTRY

 

 

 

 

 

 

 

 

vanaf

2875

/ per jaar

Prijs = bij betaling voor 1 september

40 lesweken: 4 ochtenden + 2 middagen

ma + wo 9:00-12:15 | di + do 9:00-16:00

Incl. 2 dagen lunch per week

Excl. literatuurgeld €245

Excl. missiereisgeld ca. €500 tot €1500

(Bij betaling in 10 termijnen is

het collegegeld €2975)

 

COLLEGEGELD

ZIE DE PRIJZEN VAN ONZE TRAININGEN

FULLTIME

WORSHIP

 

vanaf

3275

/ per jaar

Prijs = bij betaling voor 1 september

40 lesweken: 4 ochtenden + 2 middagen

Ma + wo 9:00-12:15 | di + do 9:00-16:00

Incl. 2 dagen lunch per week

Excl. literatuurgeld €245

Excl. missiereisgeld ca. €500 tot €1500

(Bij betaling in 10 termijnen is

het collegegeld €3375)

PARTTIME

TRAININGEN

vanaf

295

/ per seizoen

Prijs = bij betaling voor 1 september

10 zaterdagen

1 zaterdag per maand

zaterdag 9.00 - 15.30u.

Keuze uit:

School of Leadership

School of the Prophetic

School of Worship

 

 

 

PARTTIME

LOGOS

vanaf

585

/ per jaar

Prijs = bij betaling voor 1 september

in samenwerking met Tyndale theologische school.

32 maandagen:

1 ochtend in de week

Inclusief literatuur

Maandag 08.15 - 12.00

eerste half uur opening van de dag

 

FOTO'S

Om een goed beeld te krijgen van KingdomLife College, kun je natuurlijk een dagje meelopen op een van onze open dagen! Maar voor nu; bekijk je foto's!

PARTTIME SCHOOL

Naast ons fulltime progamma hebben we ook een parttime school!

Ben jij een leider? Wil jij namens God invloed uitoefenen in de omgeving waar jij door Hem bent geplaatst? Laat je trainen door verschillende ervaren leiders. Deze tiendaagse training richt zich op twee kanten van leiderschap. Het zijn van een leider en het uitvoeren van leiderschap. [meer weten...]

Heb jij een passie voor muziek en aanbidding en wil je hierin getraind worden? Dan is Kingdom Life School of Worship iets voor jou! Tijdens deze parttime training krijg je les van (bekende) leiders met een passie voor worship. [meer weten...]

Wil je groeien in de gave van profetie? Dan ben je van harte welkom bij Kingdom Life School of the Prophetic. Tien zaterdagen krijg je onderwijs over alles wat met het profetische te maken heeft. Naast theorie word je ook praktisch uitgedaagd!

[meer weten...]

Logos is de mogelijkheid om één dagdeel in de week bij de fulltime studenten in de klas te zitten. Je gaat met theologen door de hele Bijbel en volgt vakken als Oude Testament, Nieuwe Testament en Church History.

[meer weten..]

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formulier ontvangen!

Let op! Secretariaat is telefonisch alleen te bereiken op maandag en donderdag.

Bel ons

Mail ons

+31 (0)10 3070 591

Welkom@kingdomlifecollege.nl

CONTACT

Wij staan te popelen om jouw vragen te beantwoorden, dus stel ze gerust!

©KingdomLife College 2018

klik hier voor parttime
Wie zijn wij?
Team
TOERUSTERS

 

 

2875

/ per jaar

Prijs = bij betaling voor 1 september

40 lesweken: 4 ochtenden + 2 middagen

ma + wo 9:00-12:15 | di + do 9:00-16:00

Incl. 2 dagen lunch per week

Excl. literatuurgeld €245

Excl. missiereisgeld ca. €500 tot €1500

(Bij betaling in 10 termijnen is

het collegegeld €2975)

 

Prijs = bij betaling voor 1 september

40 lesweken: 4 ochtenden + 2 middagen

Ma + wo 9:00-12:15 | di + do 9:00-16:00

Incl. 2 dagen lunch per week

Excl. literatuurgeld €245

Excl. missiereisgeld ca. €500 tot €1500

(Bij betaling in 10 termijnen is

het collegegeld €3375)

 @kingdomlifecollege INSTAGRAM Sinds het begin van dit jaar zijn we ook te vinden op Instagram!
OPPORTUNITIES TO GROW
Menu