Kingdom Life College is een fulltime of parttime Bijbelschool in Rotterdam die jou als (toekomstig) leider voorbereidt om een impact in Gods Koninkrijk te maken! Of dat nou binnen de kerk, op het zendingsveld of midden in de maatschappij is. Je krijgt onderwijs van vele toerusters die bouwen aan bedieningen in binnen- en buitenland. Bij Kingdom Life College kun je voor twee dagdelen per week kiezen uit twee richtingen: de Mission & Ministry track en de Worshiptrack.

Bijbelschool Rotterdam

KLIK HIER

Oorsprong

Droomgevers

HET HARTSVERLANGEN VAN DE SCHOOL

JAN SJOERD PASTERKAMP

DANIEL RENGER

Daniël

Daniël is voorganger geweest van de Europoort en is nu actief als algemeen secretaris van de VPE. “Als geestelijk leider van de school droom ik van een jonge generatie voor wie het bovennatuurlijke Koninkrijk van God een natuurlijke en dagelijkse werkelijkheid wordt. Kingdom Life College rust jou daar in toe!”

Jan Sjoerd Pasterkamp is de droomgever van Kingdom Life College. Deze man van God is vele jaren actief geweest op het zendingsveld. Hij is altijd jong van geest gebleven. Wanneer zijn lichaam het toelaat, stapt hij zelfs nog wel eens op het vliegtuig om ergens in de wereld het goede nieuws te brengen.

Ieder mens is geroepen tot een Kingdom Life! Toen God de mens schiep, bekleedde Hij hen met Zijn heerlijkheid. God omringde hen met glorie, glans en majesteit. Dit ging verloren toen de mens zondigde. In Johannes 17 spreekt Jezus erover dat Hij deze heerlijkheid aan ons teruggeeft:

“En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn.” (Joh 17:22 - NBG51)

 

Kingdom Life College maakt deel uit van Evangelisch Centrum Europoort. Naast Kingdom Life College is er een gevarieerd aanbod aan cursussen en trainingen. Ook zijn er onder de naam
Kingdom Life drie zaterdagscholen: de 'School of Leadership', toegespitst op leiders, oudsten en voorgangers in gemeenten; de 'School of the Word', gericht op onderwijs over het woord, en de 'School of Worship'. Neem een kijkje op de site van Kingdom Life.

evangelisch centrum europoort

Jan

Sjoerd

worshipschool nederland

DIT TEAM STAAT VOOR JOU KLAAR

ONZE MISSIE IS MENSEN DICHTER BIJ GOD BRENGEN

Angela

Loes

Joël

Chrissy-anne

IWAN

Ruben

Daniël

Kent

Patricia

Rebekka

Klik op een foto

voor een profiel

TOERUSTERS

HP

WT

MT

DE VIJFVOUDIGE BEDIENING

STAAT TOT JE DIENST

Jezus heeft apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren gegeven tot opbouw van Zijn Lichaam. Binnen Kingdom Life College word je getraind door mannen en vrouwen die erkend zijn in een van deze  bedieningen. Meer dan 40 toerusters en gastsprekers delen, vanuit hun rijke ervaring, hun leven met jou! Dat zorgt ervoor dat jij krachtig kunt groeien.

 

Hoofdprogramma

Worship

Track

Mission &

Ministry Track

PROGRAMMA-ONDERDELEN

VOOR IEDER WAT WILS

FULLTIME HOOFDPROGRAMMA

TRACKS

Het hoofdprogramma bestaat uit vier dagdelen per week. Hiernaast volg je een keuze track van twee dagdelen. Dit jaar: ‘Worship Track’ of ‘Mission & Ministry Track’

 

Tijdens de keuze track besteed je veel tijd aan praktijk door middel van opdrachten en projecten. Hierdoor kun je het geleerde uit het hoofdprogramma gelijk oefenen en toepassen.

 

“God zoekt ware aanbidders die muziek maken, geen muzikanten die aanbidden!”

- Iwan Sahertian -

 

Bij de Worship Track van Kingdom Life College willen we jou opleiden tot zo'n ware aanbidder met leiderschapscapaciteiten. Tijdens het eerste jaar wordt je toegerust om een betere muzikant of vocalist te worden. In het tweede jaar groei je door tot zeer bekwame muzikant of vocalist die zich ontwikkelt tot muziek-gerelateerde leiderschapsposities: band-, worship of aanbiddingsleider. Als leiderschapsproject organiseer je als tweedejaars student een eigen eindconcert.

 

Naast een belangrijke focus op jouw leven met God in je muzikale carrière, wordt er in beide jaren veel tijd besteed aan muziektheorie en practicum-opdrachten.  Dit alles onder begeleiding van Iwan en Rebekka Sahertian en andere professionals uit de praktijk. Voor deze specialisatie wordt een bepaald niveau verreist en toelating gebeurt door middel van audities.

 

Wist je dat je na twee jaar KLC met Worship Track qua muziektheorie en vaardigheden het niveau hebt behaald om serieus auditie te doen bij het conservatorium?

Jezus Christus zelf roept ons op om discipelen te maken van alle natiën! Binnen deze grote opdracht zijn gepassioneerde en getrainde leiders nodig die vol van wijsheid, barmhartigheid, liefde en Gods Heilige Geest, moedig Zijn Koninkrijk zien komen hier op aarde zoals in de Hemel.

 

Ervaren mannen en vrouwen van God laten je kennis maken met zowel de bediening binnen de kerk als de verschillende invloeds-gebieden in de Westerse maatschappij: religie, familie, onderwijs, overheid, media, kunst&cultuur en bedrijfsleven. Door onderwijs en training rusten deze inspirerende voorbeelden jou toe om op jouw manier, met jouw specifieke God-gegeven talenten, Zijn licht te doen schijnen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de groei van Gods koninkrijk wereldwijd met onderwijs over evangelisatie, zending, onbereikte bevolkingsgroepen en wereldreligies. Ongeacht of jij geroepen voelt tot leiderschap binnen de kerk of  in de maatschappij, hier in Nederland of juist voor een nog onbereikte bevolkingsgroep, Mission & Ministry is voor jou!

 

Wist je dat vele studenten van de Bijbelschool na de trainingsjaren doorstromen in leidinggevende posities binnen kerk en in de maatschappij?

De fulltime leiderschapstraining van Kingdom Life College duurt twee jaar en bestaat uit een hoofdprogramma met een keuze-track.

 

Het hoofdprogramma van Kingdom Life College vormt jou tot een sterke christen en stabiele leider, met een stevig fundament vanuit het Woord van God.

 

In het eerste jaar is veel aandacht voor jouw persoonlijke wandel met God, karaktervorming en de dagelijkse praktijk van leven in Gods Koninkrijk. Ook leer je over de realiteit van een bovennatuurlijke God die invloed heeft op jouw leven en door jouw heen!

 

"Door de praktische oefening tijdens de les werd me duidelijk hoe makkelijk het kan zijn om Gods stem te verstaan. Hier wil ik echt in blijven groeien!”  - Nienke (eerstejaars student 2015)

 

Het tweede jaar richt zich op jouw leiderschapsontwikkeling. Door onderwijs vanuit Gods Woord én de praktijkervaring van andere leiders zullen jouw kennis en vaardigheden toenemen zodat jij groeit in het uitleven hiervan!

 

“De lessen over het karakter van een leider, leiderschapsstijlen en de invloed die  leiders hebben op een groep hebben mij echt de ogen geopend zodat ik in de praktijk beter in staat ben om juist te handelen en reageren als leider.”   - Simone (tweedejaarsstudent 2016)

 

Jouw groei staat binnen Kingdom Life College centraal. Je zult Gods Woord induiken en tot je gaan nemen, leren van inspirerende leiders en toerusters maar we zullen je ook uitdagen in de praktijk. Wat te denken van de leiderschapstrainingsweek in de Ardennen? Het optrekken met een buddy gedurende het jaar, om discipelschap in de praktijk te brengen? En natuurlijk de missiereis waarbij je uitgedaagd wordt om in het buitenland de handen en voeten te zijn van de God die in je woont! Je zult zieken de handen op leggen, liefde uitdelen aan mensen in nood en gesprekken aangaan met willekeurige mensen op de Rotterdamse straat! En dat alles, opdat jij meer een meer mag gaan uitleven wat God in je gelegd heeft!

WORSHIP

MISSION & MINISTRY

bethel

"We represent

the One Who is

always present"

worshipschool nederland
worshipschool nederland

COLLEGEGELD

ZIE DE PRIJZEN VAN ONZE FULLTIME TRAININGEN

FULLTIME

MISSION & MINISTRY

vanaf

2875

/ per jaar

Prijs = bij betaling voor 1 september

40 lesweken: 4 ochtenden + 2 middagen

ma + wo 8:30-12:15 | di + do 8:30-16:30

Incl. 2 dagen lunch per week

Excl. literatuurgeld €195

Excl. missiereisgeld ca. €500 tot €1500

(Bij betaling in 10 termijnen is

het collegegeld €2975)

 

FULLTIME

WORSHIP

vanaf

3275

/ per jaar

Prijs = bij betaling voor 1 september

40 lesweken: 4 ochtenden + 2 middagen

Ma + wo 8:30-12:15 | di + do 8:30-16:30

Incl. 2 dagen lunch per week

Excl. literatuurgeld €195

Excl. missiereisgeld ca. €500 tot €1500

(Bij betaling in 10 termijnen is

het collegegeld €3375)

De fulltime training biedt meer dan 40 verschillende toerusters uit binnen- en buitenland

OPPORTUNITIES TO GROW

GA HEEN EN MAAK ALLE VOLKEN TOT MIJN DISCIPELEN

missiereizen

MISSIEREIZEN

Een keer per jaar, rond april/mei, gaan we met alle studenten en meerdere coaches op reis naar het buitenland. Doel is om uit te delen wat jij in de maanden daarvoor ontvangen hebt. Levensveranderend, onvergetelijk en verdiepend.

zending

OUTREACHES

Gods Koninkrijk wordt verspreid door uit te delen, daarom gaan we minstens eens per maand met zijn allen de straat op. We laten mensen op straat de liefde van Jezus zien door gebed, tijd en aandacht. Verwacht wonderen, bekeringen en groei in vrijmoedigheid.

zendingsvoorbereiding

PROJECTEN

De projecten van Kingdom Life College zijn een mooie kans om ervaring op te doen. De eerstejaars werken eens per maand mee aan projecten die de lokale bevolking ondersteunen. Gedurende het jaar werken de tweedejaars aan door hen zelf opgezette leiderschapsprojecten.

ministry

MINISTRY

Praktisch toepassen wat je in de lessen leert, doe je wanneer je ministry mag doen: bidden voor mensen. Dat kan tijdens de missiereis en bij de outreaches. Daarnaast zijn er door het jaar heen meerdere kansen om bij conferenties en evenementen mee te draaien in de nazorg.

IMPRESSIES

NEEM EEN KIJKJE IN DE KEUKEN

UITGEDAAGD WORDEN OM GODS STEM TE VERSTAAN EN ZIJN WOORDEN DOOR TE GEVEN
UITGEDAAGD WORDEN OM GODS STEM TE VERSTAAN EN ZIJN WOORDEN DOOR TE GEVEN
WORK HARD, PLAY HARD
WORK HARD, PLAY HARD
SLAGEN = DOE JE BEST, GOD DOET DE REST!
SLAGEN = DOE JE BEST, GOD DOET DE REST!
WORSHIPLESSEN VAN DOORGEWINTERDE PROFFESSIONALS
WORSHIPLESSEN VAN DOORGEWINTERDE PROFFESSIONALS
MINISTRY IS GIVING WHAT GOD GAVE YOU FIRST
MINISTRY IS GIVING WHAT GOD GAVE YOU FIRST
MISSION IS REACHING OUT TO THE UNSEEN
MISSION IS REACHING OUT TO THE UNSEEN
BE INSPIRED DAILY!
BE INSPIRED DAILY!
GROWING IN LEADERSHIP IS TAKING CHALLENGES AND FINISHING AS A TEAM
GROWING IN LEADERSHIP IS TAKING CHALLENGES AND FINISHING AS A TEAM
EVERY YEAR A LIFECHANGING MISSION TRIP
EVERY YEAR A LIFECHANGING MISSION TRIP
GROEIEN DOE JE SAMEN
GROEIEN DOE JE SAMEN

NIEUWS

WAT GEBEURT ER RONDOM KINGDOM LIFE COLLEGE

Mission Track in Action!

25 april

Outreach

-

POWERED BY JESUS

april

Open Dagen

-

Na de concerten van de tweedejaars Worship- studenten was het nu tijd voor de tweedejaars van de Missiontrack  om de missiereis naar Kosovo te leiden. In 4 teams zijn de studenten verdeeld en de leiders mochten hun team voorgaan en uitdagen om gestalte te geven aan de opdracht die Jezus de zijn discipelen gaf: Op weg gaan, het Koninkrijk verkondigen, op zieken de handen leggen en discipelen maken. We zagen veel armoede in een land dat nog steeds gebroken is van de oorlog die in 1999-2001 gewoed heeft. We mochten hoop brengen, zieken zien genezen en mensen hun hart aan Jezus zien geven. Ook hebben we de straten op  kunnen vrolijken met uitbundige worship!

Minstens één keer per maand gaan wij op donderdagmiddag de straat op. En jij bent van harte welkom om met ons mee te gaan! We laten hier weten wanneer de eerstvolgende outreach zal zijn, dus houd ons in de gaten.

Wil je een keertje kijken of Kingdom Life College iets voor jou is? Of heb je zin om gewoon een inspirerende les mee te maken? Dat kan! Inloop 8.15u. Wij starten om 8.30u en om 16.30u sluiten we af.  We beginnen met een tijd van gebed/aanbidding. De lunch wordt door ons verzorgd!

 

OPEN DAG DINSDAG 6 DECEMBER  
Inloop 8.15 uur.
Starten 8.30 met gebed.
In de ochtend spreekt Steve v. Deventer  met als onderwerp: 'Kernwaarde nederigheid en zachtmoedigheid'.
 ’s Middags spreekt Daniel Pasterkamp met als onderwerp : 'Kernwaarde wijsheid'.
Rond half 5 is de les afgelopen.

 

Wil jij hier bij zijn? Dat kan! stuur een mailtje met je naam en telefoonnummer naar welkom@kingdomlifecollege.nl.

Onze lijfspreuk is 'Powered by Jesus' omdat wij onuitputtelijk gedreven worden door Jezus' liefde voor mensen. Hij is degene die ons in alles voorziet wat wij nodig hebben om het Koninkrijk te zien doorbreken.

 

Je kunt ons zien lopen met shirts en petjes met daarop het logo op conferenties als
Soul Survivor, Square, Opwekking en RAW.

 

Wil je ook graag een pet of shirt bestellen, laat dan je gegevens achter via onderstaande link.

opleiding

STAY IN TOUCH

ZO KUN JE ONS BEREIKEN

god

CONTACT

WE WILLEN JE GRAAG ONTMOETEN

VIND ONS OP FACEBOOK

MAIL ONS

STEUN ONS

ONS WEBDESIGN

welkom@kingdomlifecollege.nl

BEL ONS

Tel : +31 (0)10 3070 591

Rek. nr. NL61ABNA0408094273

t.n.v. Evangelisch Centrum Europoort-KLC

www.inventurist.nl

BEZOEK ONS

Nieuwe Binnenweg 310 3021 GV Rotterdam

AANMELDINGSFORMULIER

FULLTIME

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

bijbel
evangelisch centrum europoort
worshipschool nederland

Hoofdprogramma

 

Worship Track

 

 Mission Track

MAIL ONS

welkom@kingdomlifecollege.nl

STEUN ONS

NL61ABNA0408094273

t.n.v. Evangelisch Centrum Europoort-KLC

ONS WEBDESIGN

www.inventurist.nl

bijbel
 
 
 
 
evangelisch centrum europoort
worshipschool nederland
bethel
worshipschool nederland
worshipschool nederland
UITGEDAAGD WORDEN OM GODS STEM TE VERSTAAN EN ZIJN WOORDEN DOOR TE GEVEN
UITGEDAAGD WORDEN OM GODS STEM TE VERSTAAN EN ZIJN WOORDEN DOOR TE GEVEN
WORK HARD, PLAY HARD
WORK HARD, PLAY HARD
SLAGEN = DOE JE BEST, GOD DOET DE REST!
SLAGEN = DOE JE BEST, GOD DOET DE REST!
WORSHIPLESSEN VAN DOORGEWINTERDE PROFFESSIONALS
WORSHIPLESSEN VAN DOORGEWINTERDE PROFFESSIONALS
MINISTRY IS GIVING WHAT GOD GAVE YOU FIRST
MINISTRY IS GIVING WHAT GOD GAVE YOU FIRST
MISSION IS REACHING OUT TO THE UNSEEN
MISSION IS REACHING OUT TO THE UNSEEN
BE INSPIRED DAILY!
BE INSPIRED DAILY!
GROWING IN LEADERSHIP IS TAKING CHALLENGES AND FINISHING AS A TEAM
GROWING IN LEADERSHIP IS TAKING CHALLENGES AND FINISHING AS A TEAM
EVERY YEAR A LIFECHANGING MISSION TRIP
EVERY YEAR A LIFECHANGING MISSION TRIP
GROEIEN DOE JE SAMEN
GROEIEN DOE JE SAMEN
god
bijbel
 
evangelisch centrum europoort
bethel
worshipschool nederland
worshipschool nederland
UITGEDAAGD WORDEN OM GODS STEM TE VERSTAAN EN ZIJN WOORDEN DOOR TE GEVEN
UITGEDAAGD WORDEN OM GODS STEM TE VERSTAAN EN ZIJN WOORDEN DOOR TE GEVEN
WORK HARD, PLAY HARD
WORK HARD, PLAY HARD
SLAGEN = DOE JE BEST, GOD DOET DE REST!
SLAGEN = DOE JE BEST, GOD DOET DE REST!
WORSHIPLESSEN VAN DOORGEWINTERDE PROFFESSIONALS
WORSHIPLESSEN VAN DOORGEWINTERDE PROFFESSIONALS
MINISTRY IS GIVING WHAT GOD GAVE YOU FIRST
MINISTRY IS GIVING WHAT GOD GAVE YOU FIRST
MISSION IS REACHING OUT TO THE UNSEEN
MISSION IS REACHING OUT TO THE UNSEEN
BE INSPIRED DAILY!
BE INSPIRED DAILY!
GROWING IN LEADERSHIP IS TAKING CHALLENGES AND FINISHING AS A TEAM
GROWING IN LEADERSHIP IS TAKING CHALLENGES AND FINISHING AS A TEAM
EVERY YEAR A LIFECHANGING MISSION TRIP
EVERY YEAR A LIFECHANGING MISSION TRIP
GROEIEN DOE JE SAMEN
GROEIEN DOE JE SAMEN
bijbel

DIT TEAM IS ER VOOR JOU

Op de tablet- en computerversie van de site staat een uitgebreid overzicht van toerusters en gastsprekers die lessen verzorgen.

PROGRAMMA ONDERDELEN

"We represent the One

Who is always present"